Search a job


Similar jobs

IAM Specialist

Reward: 1000 €

Type of contract: Freelance

Sector: Public Sector

Region: Brussel/Bruxelles

Date: from 15 November 2017 to 31 December 2018

Client :

FOD gevestigd in Brussels-Centrum.

Description :* De verschillende huidige systemen waarmee toegangsrechten beheerd worden in kaart brengen
* De integratiemogelijkheden uittekenen van de verschillende directory services
* Het opstellen en bijwerken van alle documentatie en waken over de veranderingen ivm IAM procedures/protocols* Kennis van LDAP, Certificate Management en IAM (Identity & Access Management) platform integratie, RBAC
* Kennis van MS Exchange 2013 en MOSS
* Gedegen ervaring met identity directories zoals Active Directory
* Ervaring met het verzamelen en documenteren van functional requirements, in het bijzonder security roles
* Consultant 5 y.
* Security Analyst 5 y.
* Security Expert 5 y.
* Identity and Access Management (IAM) 5 y.
* Languages: advanced Dutch & French

12-maand freelance opdracht (verlengbaar).0.1643660068512