Search a job


Similar jobs

Senior Security Analyst

Reward: 500 €

Type of contract: Freelance

Sector: Accounting, Finance & Audit

Region: Brussel/Bruxelles

Date: from 01 June 2018 to 31 December 2018

Client :

Corporate client based in Brussels.

Description :* U identificeert en behandelt informatiebeveiligingsincidenten & u helpt om deze incidenten op te lossen
* U coördineert grootschalige van informatiebeveiligingsincidenten en / of -crisissen
* U maakt gedetailleerde incidentrapporten aan en u informeert de belanghebbenden
* U adviseert omtrent vulnerabilities in informaticasystemen & netwerken
* U werkt nauw samen met de Data Protection Officer (DPO) betreffende de privacy gebonden aspecten
* U adviseert omtrent en valideert de aspecten van informatiebeveiliging voor de projecten in lijn met de projectmethodologie
* U werkt, in geval van kritische incidenten en / of crisissen, nauw samen met het IT Service Management departement voor alle aspecten van informatiebeveiliging
* U escaleert volgens het gedefinieerde proces in geval van risico's, incidenten en problemen betreffende informatiebeveiliging* U bent Nederlandstalig of Franstalig
* U beschikt over de nodige mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
* U hebt minimum 6 jaar relevante ervaring binnen het domein van informatiebeveiliging
* U bent gepassioneerd door - en een expert binnen - het domein van beveiliging
* U beschikt over een goede kennis van UNIX / Linux
* U beschikt eveneens over een goede kennis omtrent de volgende technologiën:
TCP/IP, http, FTP, SMPT, POP, IMAP, DNS, SSL, PKI, LDAP, Kerberos, Radius en VPN
* U hebt een kennis over log analyse, firewall, SIEM, NetFlow,…
* U bent vertrouwd met projectbeheer en probleemanalyse


TROEVEN* Een gedegen kennis (zowel mondeling als schriftelijk) van de andere landstaal en van Engels
* Ervaring met Business Continuity Planning, beveiligingsaudits en risk management is een sterk voordeel
* U beschikt over een veiligheidsaccreditatie
* U bent in het bezit van een CISSP en/of CISM of CISA certificaat
* U hebt kennis van of ervaring met de ISO 27001 standaard
* U hebt noties van de volgende scripting talen:
Python, Perl en PHP

Freelance contract van 6 maanden (verlengbaar)0.15635800361633