Zoek een job


Gelijkaardige jobs

Dossierbeheerder voor de dienst ‘Transversaal toezicht op financiële producten’

Beloning: 1000 €

Contracttype: Bediende

Klant: FSMA

Sector: Financial Services (Banking & Insurance)

Plaats: Brussel/Bruxelles

Klant :

De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Dit betekent dat zij is opgericht bij wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert.

De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector.

Beschrijving :

Functie-inhoud

Binnen de cel ‘instellingen voor collectieve belegging' zal je als dossierbeheerder van A tot Z instaan voor het toezicht op de instellingen voor collectieve belegging. ICB's zijn instellingen die kapitaal verzamelen bij beleggers en dat geld gemeenschappelijk beheren volgens een vastgelegd beleggingsbeleid (beleggingsfondsen). Concreet controleer je de kwaliteit van bepaalde informatie die ICB's aan beleggers verstrekken wanneer zij een openbaar aanbod doen (het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, maar ook reclame). Ook draag je bij tot het toezicht op de werking van ICB's (bijv. de pensioenspaarfondsen).

Diplomavereisten

Je beschikt over een bachelordiploma. Een diploma in een marketing-/communicatie-, juridische of financiële richting is een troef.

Beroepservaring

Twee à drie jaar ervaring in de financiële sector en/of praktijkervaring op het vlak van marketing van financiële producten of activabeheer zijn een troef.

Vaardigheden

  • Analytisch vermogen en zin voor synthese;
  • Aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
  • Overtuigingskracht: je kan contacten onderhouden met de actoren van de financiële sector en standpunten tegenover die gesprekspartners verdedigen.
  • Zin voor organisatie en planning;
  • Kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel ...);
  • Grondige kennis van het Nederlands en het Frans en beheersing van het Engels.
  • (Basis-)kennis van de belangrijkste begrippen en praktijken uit de financiële wereld, meer specifiek op het vlak van het vermogensbeheer, is een troef;
  • Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.


0,15661406517029