Zoek een job


Gelijkaardige jobs

Risk Manager Non-Life

Beloning: 1000 €

Contracttype: Bediende

Sector: Financial Services (Banking & Insurance)

Plaats: Brussel/Bruxelles

Klant :

Our client is one of the largest insurance companies in Belgium.

Beschrijving :

Je functie

Binnen de Risk unit zorgt u in uw dagelijkse functie voor de integratie van het Non Life Underwriting Risk Management binnen de organisatie. De verantwoordelijkheden van deze unit gaan van de berekening van de technische provisies en het economische kapitaal tot de verdere ontwikkeling van beide modellen en het waarborgen van de integratie van deze modellen binnen de maatschappij. Het betreft dus zowel elementen uit de eerste als de tweede pijler van Solvency II.

Volgende elementen behoren dan ook tot uw takenpakket:

 • Verdere ontwikkeling en optimalisatie van het bestaande interne model Niet Leven om zo de conformiteit met de eisen van Solvency II te garanderen
 • Parametrisering van het interne model op basis van hypothesen en actuariële technieken aangepast en gelinkt aan de business praktijk
 • Berekening van technische provisies en verfijning van het bestaande best estimate model
 • Calibratie en sensitiviteitsanalyses
 • Uitvoeren van kwantitatieve studies met de modellen in het kader van hun regelmatig gebruik (Use test)
 • Deelname aan de communicatie en vulgarisatie van de resultaten uit kwantitatieve studies
 • Opvolgen van marktevoluties in het kader van risicomodellering en Solvency II
 • Controleactiviteit uitvoeren op het rentabiliteitsmodel en de hypothesen die gebruikt zijn in het kader van een nieuw product ten opzichte van de risk appetite
 • Contacten met business in kader van verdere verfijning van de modellen
 • Meewerken aan transversale projecten met verschillende business units (IT, Central Risk) in domeinen als Data Kwaliteit, Actuariële functie,...

Je profiel

 • U bezit een universitair diploma of masteropleiding met kwantitatieve oriëntatie: wiskunde, fysica, burgerlijk ingenieur, statistiek, handelsingenieur, economie. Een specialisatie in actuariële wetenschappen is een troef.
 • U heeft 3 tot 5 jaar relevante ervaring in Niet-Leven
 • U bent erin geïnteresseerd talrijke banden aan te knopen binnen de maatschappij
 • U bent constructief van aard en stelt samenwerking op prijs
 • U voert uw taken zelfstandig, gestructureerd en pragmatisch uit.
 • Proactief, dynamisch en nauwkeurig
 • U beheerst Nederlands en/of Frans, goede beheersing van het geschreven Engels

 0,16455101966858